آیین دادرسی مدنی 20=70 انتشارات طنین عدالت دکتر حمید رضا رادوین مهر

آیین دادرسی مدنی ۷۰=۲۰

کتاب “آیین دادرسی مدنی  70=20 به قلم دکتر حمیدرضا رادوین مهر به رشته تحریر در آمده است که هدف اصلی آن کمک به دانشجویان در راستای تسهیل قبولی ایشان در آزمونهایی میباشد که از آیین دادرسی سئوال مطرح میشود از جمله آزمون کانون سردفتران و کانون وکلا. کتاب حاضر این شعار را دارد: 20ساعت مطالعه کنید و حداقل 70درصد در آزمون بزنید”

موجود در انبار

850,000 ریال