حقوق کودکان - روی جلد
حقوق کودکان - پشت جلد
حقوق کودکان - روی جلد
حقوق کودکان - پشت جلد

حقوق کودکان

فرزندان شما مانند همه کودکان، به دلیل شرایط جسمی و روحی خاصی که دارند، نیازمند حمایت و مراقبت ویژه هستند و از حق هایی برخوردارند که حول محور حمایت و مراقبت شکل گرفته اند و معنای آن تکلیف جامعه و خانواده بهحمایت ویژه از آنان است.

موجود در انبار

200,000 ریال 160,000 ریال

دسته بندی :