جموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان - معاونت حقوقی قوه قضاییه - اداره تنقیح قوانین و مقررات - روی جلد
مجموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان - معاونت حقوقی قوه قضاییه - اداره تنقیح قوانین و مقررات -پشت جلد
جموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان - معاونت حقوقی قوه قضاییه - اداره تنقیح قوانین و مقررات - روی جلد
مجموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان - معاونت حقوقی قوه قضاییه - اداره تنقیح قوانین و مقررات -پشت جلد

مجموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان

در بر دارنده:

  • موضوع شناسی و پیشینه تقنینی
  • مجموعه اسناد بین المللی حقوق اطفال و نوجوانان با آخرین اصلاحات
  • شناسنامه اسناد بین المللی
  • شرح مواد (قوانین مرتبط و رویه قضایی)
  • پانوشت های توضیحی و اصلاحات نگارشی
  • فهرست
ناموجود

350,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی :