فنون مذاکره و مهارتهای قراردادنویسی - دکتر بهنام حبیبی درگاه - روی جلد
فنون مذاکره و مهارتهای قراردادنویسی - دکتر بهنام حبیبی درگاه - پشت جلد
فنون مذاکره و مهارتهای قراردادنویسی - دکتر بهنام حبیبی درگاه - روی جلد
فنون مذاکره و مهارتهای قراردادنویسی - دکتر بهنام حبیبی درگاه - پشت جلد

فنون مذاکره و مهارتهای قرادادنویسی

قرار داد بستن یک پدیده حقوقی و اجتماعی است که طی آن رابطه ای بین دو یا چند شخص برقرار میشود. این پیوند نیک میتواند برای انتقال خودرو، ساخت یک مجتمع تجاری، اجاره یک واحد تجاری، انتقال حق سرقفلی، فروش حق اختراع، پیمان زناشویی و هزاران عنوان دیگر باشد. از چشم انداز اقتصادی نیز قرارداد بین افراد، شرکت ها یا بنگاههای اقتصادی موجب انتقال منابع میشود. به عبارت بهتر، یکی از بهترین راهها در اقتصاد رقابتی، افزایش قرارداد در جامعه است و بر همین مبنا نیز یکی از ابزارهای مهم در ایجاد رفاه عمومی، انجام معاملات و توسعه بده-بستان میباشد.

ناموجود

180,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی :